ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ОБЩИНА РАЗГРАД ЕИК 000505910
Държава България
Адрес на управление гр. Разград, бул. Бели Лом № 37А
Органи на управление Добрин Младенов Добрев - кмет
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - Разград
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:30
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
Община Разград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-019-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.razgrad.bg/