ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ритъм Плюс ЕООД ЕИК 109606726
Държава България
Адрес на управление гр. Кюстендил 2500, ул. Дондуков 1А
Адрес за кореспонденция гр. Кюстендил 2500, ул. Дондуков 1А
Органи на управление Управител - Йорданка Миланова Порожанова
Едноличен собственик на капитала  Йорданка Миланова Порожанова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО РИТЪМ +  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил , 93.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-054-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.ritamplius.com/