ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ти Ви Гайд Нетуърк ООД ЕИК 200432001
Държава България
Адрес на управление гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 110, бл.5, вх.1, ап.4
Адрес за кореспонденция гр. София 1784, жк. Полигона /до бл.1/, Студиен комплекс Harbor Island Records
Органи на управление Управител - Даниел Деянов Ризов 
Съдружници  Даниел Деянов Ризов, Константин Петров Вълков и Микс-Джи ЕООД, ЕИК 200557122 
Лица, упражняващи контрол Микс-Джи ЕООД, ЕИК 200557122 с управител и едноличен собственик на капитала - Михаил Георгиев Константинов  
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV GUIDE  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-справочен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-018-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvguide.bg/