ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТТВИ ЕООД ЕИК 200685054
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Възраждане, ул. Стефан Стамболов № 30, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1612, ж.к. Хиподрума, бл.142А, ет.18, ап.83
Органи на управление Управител - Павел Добринов Павлов 
Едноличен собственик на капитала  Павел Добринов Павлов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


T.TV.I logo T.TV.I
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, документално - информационен, с туристическа тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-102-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://traveltv.bg/
Streaming  ONLINE