ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Фотон-К ЕООД ЕИК 120062010
Държава България
Адрес на управление гр. Смолян, бул. България № 6
Телефон 0893354545
е-mail photonk@abv.bg
Органи на управление Управител - Мюмюн Екрем Муса
Едноличен собственик на капитала  Мюмюн Екрем Муса
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ФОТОН - К logo ФОТОН - К
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 6:00
(18.00 - 24.00 часа)

Вид обхват Местен
община Смолян

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 11.05.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-119-01
Вид на доставчика Търговски
Решения