ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД ЕИК 205738443
Държава България
Адрес на управление гр. София 1528, р-н Искър, ул. Неделчо Бончев № 10
е-mail [email protected]
Органи на управление Дирк Геркенс


Едноличен собственик на капитала  Юнайтед Медия С.а.р.л., Идентификация В184939 - чуждестранно юридическо лице, държава: Люксембург
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 04.01.2021 г.
Лицензия ЛРР-01-3-011-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ logo НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.11.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://novatv.bg/
Streaming  ONLINE
НОВА СПОРТ logo НОВА СПОРТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.04.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://sport.novatv.bg/
Диема logo Диема
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филми и спорт
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.08.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diema.novatv.bg/
ДИЕМА ФЕМИЛИ logo ДИЕМА ФЕМИЛИ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, Филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2006 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diemafamily.novatv.bg/
KINONOVA logo KINONOVA
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2003 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-06
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kinonova.bg/
ДИЕМА СПОРТ logo ДИЕМА СПОРТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.02.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-07
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://diemasport.novatv.bg/
ДИЕМА СПОРТ 2 logo ДИЕМА СПОРТ 2
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 08.08.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-08
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 04.01.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-09
Вид на доставчика Търговски
Решения
DIEMA SPORT 3 logo DIEMA SPORT 3
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.07.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-10
Вид на доставчика Търговски
Решения
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ logo НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР–01–3–011–01 / 15.07.2009 г.
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://novatv.bg/
Streaming  ONLINE
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри предоставяне на свободен достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от краен потребител. Съдържанието е достъпно на интернет страницата на доставчика:
https://play.nova.bg
(https://play.nova.bg/allshows и
https://play.nova.bg/podcasts)
Предоставяното съдържание е под редакционния контрол на дружеството.

Териториален обхват национален
Дата на стартиране 12.01.2023 г.