ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Бумеранг 2004 ООД ЕИК 131213588
Държава България
Адрес на управление гр. Банско 2770, ул. Пирин № 94
Адрес за кореспонденция гр. Банско 2770, ул. Пирин № 94
Органи на управление Управители - Илиана Славова Иванова и Мая Веселинова Христоскова (заедно)
Съдружници  ЕТ Илиана Иванова - Бумеранг, ЕИК 101548342 и Приват турс 2000 EООД, ЕИК 130249923
Лица, упражняващи контрол Приват турс 2000 ЕООД, ЕИК 130249923 с управител - Евдокия Костадинова Аврамова и едноличен собственик Балкан Холидейз (Кипър) Лимитид 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО БУМЕРАНГ logo РАДИО БУМЕРАНГ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Разлог , 99.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-038-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radioboomerang.org/
Streaming  ONLINE