ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 131468980
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. Кукуш № 1
Телефон 088 123
Органи на управление Александър Василев Димитров и Младен Маркоски (заедно)


Едноличен собственик на капитала  Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице, държава: Австрия
Лица, упражняващи контрол mobilkom BULGARIEN BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH, Австрия, Telecom Austria Aktiengesellschaft, Osterreichische Betailigungs AG (OBAG), America Movil V.B., Sercotel S.A. de C.V., AMERIKA MOVIL, S.A.B. DE C.V., Александър Василев Димитров, Младен Маркоски


Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


MAX Sport 1 logo MAX Sport 1
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.01.2017 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-153-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
MAX Sport 2 logo MAX Sport 2
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.03.2017 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-153-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
MAX Sport 3 logo MAX Sport 3
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.10.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-153-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
MAX Sport 4 logo MAX Sport 4
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 22.01.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-153-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Параметри Услугата предоставя на крайните потребители достъп срещу заплащане на отделни спортни събития (футболни мачеове, тенис мачове, бойни мачове и т.н.), предавания на живо или на запис през интернет платформа. Включеното в услугата съдържание е организирано в списък или каталог на събитията.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.06.2019 г.

Видео по поръчка
Параметри Потребителски достъп до аудиовизуални произведения (филми и музикални произведения), включени в картотека с предварително определени от А1 България ЕАД произведения срещу заплащане на определена цена, в зависимост от заявеното за гледане/слушане произведение
Териториален обхват Национален
Дата на стартиране 10.05.2010 г.