ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ООД ЕИК 200954985
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, р-н Възраждане, ул. Стефан Стамболов № 30, ет. 2
Органи на управление Павел Добринов Павлов, Виктор Лъчезаров Димчев
Съдружници  Павел Добринов Павлов, Виктор Лъчезаров Димчев, Минка Вътева Иванова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


T.TV.I HD logo T.TV.I HD
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, документално-информационен, с туристическа тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-039-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://traveltv.bg/