ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ейч Ди Ченъл ЕООД ЕИК 200954985
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Възраждане, ул. Стефан Стамболов № 30, ет. 2
Органи на управление Управител - Павел Добринов Павлов 
Едноличен собственик на капитала  Павел Добринов Павлов 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


T.TV.I HD logo T.TV.I HD
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, документално-информационен, с туристическа тематика
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-039-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://traveltv.bg/