ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Народно читалище "Христо Ботев" ЕИК 000923169
Държава България
Адрес на управление Нови пазар, ул. Патриарх Евтимий 1
Органи на управление Емил Христов Мирчев - председател Емил Христов Мирчев, Тодор Ганчев, Даниел Желязков, Янна Рускова, Светлин Стоев, Павел Драганов, Ивайло Николов, Павлина Мирчева, Здравка Куртева, Добринка Църова - настоятелство
Лица, упражняващи контрол Павлина Мирчева, Здравка Куртева, Добринка Църова - проверителна комисия
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЧАСЪТ НА НОВИ ПАЗАР  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 1:00
три дни седмично - понеделник, сряда, петък

Вид обхват Местен
град Нови пазар

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.07.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-064-01
Вид на доставчика Обществен
Решения