ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ ООД ЕИК 175161246
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО – район Оборище, ул. Мадарски конник № 2, ет. партер
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. Шар планина № 33, ет. 3.
Органи на управление Георги Александров Крумов и Валентин Йорданов Цолов 
Съдружници  Георги Александров Крумов и Валентин Йорданов Цолов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ logo ТЕЛЕВИЗИЯ ТУРИЗЪМ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информация и туризъм
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-107-01
Вид на доставчика Търговски
Решения