Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Конов 79 ООД ЕИК 114661571
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Янко Сакъзов №8, вх.Б, ет.3, ап.6
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, бул. Дондуков № 51, партер
Органи на управление Управител - Ивайло Владимиров Конов 
Съдружници  Ивайло Владимиров Конов и Добромир Красимиров Николов


BOX BOX
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-054-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.boxtv.eu/