ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Катра ЕООД ЕИК 115310739
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул. Златна Панега № 12, вх.Б, ет.6, ап.11
Уеб сайт http://katrafm.com
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. 11 август № 5, ет.2
Органи на управление Управител - Калоян Димитров Трачев 
Едноличен собственик на капитала  Калоян Димитров Трачев 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


KATRA FM/ КАТРА ФМ logo KATRA FM/ КАТРА ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив , 100.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-015-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.katrafm.com/
Streaming  ONLINE