ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Омуртаг ЕИК 000875817
Държава България
Адрес на управление Омуртаг, пл. Независимост № 1
Адрес за кореспонденция Омуртаг, пл. Независимост № 1
Органи на управление Ешреф Хасанов Ешрефов - кмет
Лица, упражняващи контрол ОС - Омуртаг
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ОМУРТАГ logo ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ОМУРТАГ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 0:40
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Омуртаг

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 03.01.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-007-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.omurtag.bg/