ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

НИКО ГРУП ООД ЕИК 123060609
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики 125
Органи на управление Управител - Николай Стойчев
Съдружници  Николай Стойчев и Константин Танков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV) logo ТЕЛЕВИЗИЯ СТОЙЧЕВ (TV STOICHEV)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 21.12.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-066-01
Вид на доставчика Търговски
Решения