ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Радио-В-99 ООД ЕИК 101524245
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен № 6
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев, ул. Вихрен № 6
Органи на управление Управител - Иван Ангелов Войнов 
Съдружници  Иван Ангелов Войнов и Недялка Петрова Войнова 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО В 99  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - хитова музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Гоце Делчев , честота 92.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.01.2011 г.
Лицензия 1-034-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Streaming  ONLINE