ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

РТЕ НЕТ ООД ЕИК 201328105
Държава България
Адрес на управление гр. София 1124, район Средец, кв. Яворов, ул. Николай В. Гогол № 6
Адрес за кореспонденция гр. София 1404, ул. Рикардо Вакарини № 6, вх. „Б”
Органи на управление Управители - Атанас Иванов Генов, Николай Георгиев Янчовичин, Виолета Ангелова Петрова (заедно и поотделно)
Съдружници  Атанас Иванов Генов, Николай Георгиев Янчовичин и Виолета Ангелова Петрова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , 98.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-026-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин , 93.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-026-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Симитли , 93.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.08.2012 г.
Лицензия 1-026-01-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Белоградчик , 90.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.08.2014 г.
Лицензия 1-026-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Козлодуй , 95.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.08.2014 г.
Лицензия 1-026-01-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Девня , 96.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.08.2014 г.
Лицензия 1-026-01-06
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Провадия , 107.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.04.2015 г.
Лицензия 1-026-01-07
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Приморско , 101.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-026-01-08
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ихтиман , 90.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия 1-026-01-09
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioenergy.bg/
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Златоград , 99.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.03.2017 г.
Лицензия 1-026-01-10
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Берковица , 96.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 03.05.2017 г.
Лицензия 1-026-01-11
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО ЕНЕРДЖИ logo РАДИО ЕНЕРДЖИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hit Music Only
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Монтана , 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.02.2008 г.
Лицензия 1-026-01-12
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново , 97.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.08.2014 г.
Лицензия ЛРР 01-1-026-02-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил , 98.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.08.2014 г.
Лицензия ЛРР 01-1-026-02-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кърджали , 101.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-02-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
, гр. Ябланица , 104.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.12.2016 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Несебър , 94.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.04.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Царево , 98.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.04.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Елена , 93.3MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.05.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин , 101.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-026-03-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 95.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.11.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-02-03
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велинград , 104.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.03.2017 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-02-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Несебър , 91.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 04.04.2017 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-02-06
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Троян , 95.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.08.2017 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-02-07
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
NOVA NEWS logo NOVA NEWS
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Дупница , 105.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 13.11.2019 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-02-08
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
АВТОРАДИО logo АВТОРАДИО
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Пещера , 95.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 03.05.2018 г.
Лицензия ЛРР-01-1-026-03-06
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения