Студио Медия ЕООД ЕИК 201583287
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен, пл. Хаджи Димитър № 4
Адрес за кореспонденция гр. Сливен, пл. Хаджи Димитър № 4
Органи на управление Управител - Антон Тихомиров Николов
Едноличен собственик на капитала  Голдън Инвестмънт ЕООД, ЕИК 201446833
Лица, упражняващи контрол Голдън Инвестмънт ЕООД (управител и едноличен собственик на капитала Ивайло Петров Иванов)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


C 6 - CANAL 6 C 6 - CANAL 6
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
град Сливен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 16.08.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4–099–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://kanal6.bg/
Streaming  ONLINE