Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Радио Станция ЕООД ЕИК 201446801
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО р-н Красно село, ул. Владайска № 58, ет. 6, ап. 14
е-mail office@devabroadcast.com
Адрес за кореспонденция гр. София, СО р-н Красно село, ул. Владайска № 58, ет. 6, ап. 14
Органи на управление Управител - Деян Иванов Неделчив
Едноличен собственик на капитала  Додо Филм ООД, ЕИК 175242883
Лица, упражняващи контрол Додо Филм ООД, ЕИК 175242883 с управител Деян Иванов Неделчев и съдружници - Деян Иванов Неделчев и Стилиян Боянов Иванов


РАДИО АНТЕНА РАДИО АНТЕНА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , честота 91.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.09.2011 г.
Лицензия 1-024-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioantena.fm/
Streaming  ONLINE