ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Жули-М ЕООД ЕИК 175068639
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, район Оборище, ул. Гълъбец No 5
Адрес за кореспонденция гр. София 1505, район Оборище, ул. 'Гълъбец' No 5
Органи на управление Управител - Юлия Петрова Манолова 
Едноличен собственик на капитала  Юлия Петрова Манолова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Българска национално-патриотична телевизия (БНПТВ) logo Българска национално-патриотична телевизия (БНПТВ)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, дискусия
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 17.01.2012 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-044-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://bnptv.info/tv/
Streaming  ONLINE