Пауърнет ЕООД ЕИК 131559166
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 0899 300123 02 / 4901919 02 / 9876543
е-mail info@powernet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков № 12, ет. 2
Органи на управление Управител - Калина Славова Иванова.
Едноличен собственик на капитала  Интернет Груп ЕООД.Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.


action.box action.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
cine.box cine.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмоов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
comedy.box comedy.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-01
Вид на доставчика Търговски
Решения