ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ПАУЪРНЕТ ЕООД ЕИК 131559166
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ул. Магнаурска школа № 15, ет. 4
Телефон 0899 300123 02 / 4901919 02 / 9876543
е-mail [email protected]
Органи на управление Николай Стефанов Андреев
Едноличен собственик на капитала  Интернет Груп ЕООД, ЕИК 123050697Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ.


comedy.box logo comedy.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
action.box logo action.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
cine.box logo cine.box
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 10.09.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
ЛОВНО-РИБАРСКИ КЛУБ  
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.11.2023 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-172-04
Вид на доставчика Търговски
Решения