Туида Медия ООД ЕИК 200857664
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен, пл. Александър Стамболийски № 1, ет.3, офис 301
Адрес за кореспонденция гр. Сливен, пл. Хаджи Димитър № 4
Органи на управление Управители - Симеон Цветанов Симеонов и Росен Ненчев Станев (заедно).
Съдружници  Симеон Цветанов Симеонов и Росен Ненчев Станев.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТУИДА + (ТУИДА ПЛЮС) ТУИДА + (ТУИДА ПЛЮС)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00
(10.30 - 22.30)

Вид обхват Местен
гр. Сливен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.12.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-112-01
Вид на доставчика Търговски
Решения