ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Община Пещера ЕИК 000351750
Държава България
Адрес на управление Пещера, ул. 'Дойранска епопея' № 17
Адрес за кореспонденция Пещера, ул. 'Дойранска епопея' № 17
Органи на управление Йордан Стоянов Младенов - кмет на община Пещера
Лица, упражняващи контрол Общински съвет - град Пещера
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ПЕЩЕРА logo РАДИО ПЕЩЕРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
град Пещера

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.03.2012 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-025-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Уеб сайт http://www.peshtera.bg/