ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Телемедиа ЕООД ЕИК 112533320
Държава България
Адрес на управление гр. Пазарджик 4400, ул.Лозенград № 2, ет. 12, ап.59
Телефон 034 919 209
е-mail post@ivanyanakiev.com
Органи на управление Управител - Иван Янакиев
Едноличен собственик на капитала  Иван Янакиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТЕЛЕМЕДИА logo ТЕЛЕМЕДИА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
област Пазарджик

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.11.2012 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-115-01
Вид на доставчика Търговски
Решения