ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ДИ ЕН КЕЙ МЕДИЯ ГРУП ООД ЕИК 202383550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Александър Суворов № 117, вх. В, ап. 4
е-mail [email protected]
Уеб сайт https://bgmusic.tv/
Органи на управление Диана Христова Касъмова
Съдружници  Денис Викторов Касъмов, Ненчо Христов Касъмов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


BG MUSIC CHANNEL logo BG MUSIC CHANNEL
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикално-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.06.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-126-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://bgmusic.tv/
FEN FOLK logo FEN FOLK
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикално-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.06.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-126-02
Вид на доставчика Търговски
Решения