Ди Ен Кей Медия Груп ООД ЕИК 202383550
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, СО- район Витоша, жк Бъкстон, ул. Ген. Ал. Суворов № 117, вх. В, ап. 4
Органи на управление Управител - Диана Христова Касъмова,
Съдружници  Денис Викторов Касъмов и Ненчо Христов Касъмов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


BG MUSIC CHANNEL BG MUSIC CHANNEL
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикално-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.06.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-126-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://bgmusic.tv/
FEN FOLK FEN FOLK
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикално-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.06.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-126-02
Вид на доставчика Търговски
Решения