ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕС ТИ ЗАГОРА ЕООД ЕИК 202340772
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. Уилям Гладстон № 23, офис 1
Органи на управление Весела Василева Иванова
Едноличен собственик на капитала  Весела Василева Иванова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА) logo TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
област Стара Загора

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-128-01
Вид на доставчика Търговски
Решения