Ес Ти Загора ООД ЕИК 202340772
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Уилям Гладстон № 23, офис 1
Органи на управление Управител - Весела Василева Иванова
Съдружници  Станимира Димова Димова и Веселина Василева Иванова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА) TV ZAGORA (ТВ ЗАГОРА)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
област Стара Загора

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-128-01
Вид на доставчика Търговски
Решения