ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД ЕИК 202355379
Държава България
Адрес на управление гр. Хасково 6300, ул. Георги Бенковски № 56
Телефон 038 536556
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. Епископ Софроний № 12
Органи на управление Шени Арам Делчева - управител
Съдружници  Шени Арам Делчева
Цветан Каменов Рачев

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ЕТВ logo ЕТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Регионален
област Хасково и градовете Смолян, Кърджали, Първомай и Асеновград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.05.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР – 02 – 4 – 129 – 01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.etv.bg/