ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

МАЙ ФАЙ АД ЕИК 201919745
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. Църковна независимост № 18, ет. 1 партер
Органи на управление Свилен Руменов Максимов
Съвет на директорите:
Свилен Руменов Максимов
Виктория Георгиева Маринова
Анна Желязкова Колева

Акционери  Анна Желязкова Колева, Свилен Руменов Максимов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TVN logo TVN
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00
от 12.00 ч. до 24.00 ч., всеки предпоследен четвъртък от месеца от 9 часа ще се излъчват заседанията на Общинския съвет на гр. Русе

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-130-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tvn.bg/