ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Май Фай АД ЕИК 201919745
Държава България
Адрес на управление гр. Русе, ул. Църковна независимост № 18, ет.1 партер
Органи на управление Изпълнителен директор - Свилен Руменов Максимов
Съвет на директорите - Свилен Руменов Максимов, Виктория Георгиева Маринова, Анна Желязкова Колева

Акционери  Анна Желязкова Колева и Дамян Николов Найденов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TVN logo TVN
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00
от 12.00 ч. до 24.00 ч., всеки предпоследен четвъртък от месеца от 9 часа ще се излъчват заседанията на Общинския съвет на гр. Русе

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.04.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-130-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://tvn.bg/