Transmedia Communications S.A ЕИК CH 660 0 794 997 4
Държава Швейцария
Адрес на управление 107, rue se lion 1203, Geneve
Органи на управление Etienne Mirless, CEO
  MRT Holdings Ltd, Swisscom


iConcerts® HD  
Вид дейност Телевизия
Профил Музикален, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.01.2008 г.
Удостоверение за регистрация -- / 28.05.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения