Ай Ди Пи Медия ЕООД ЕИК 200895526
Държава България
Адрес на управление гр. София, ж.к.Люлин 6, бл. 667, ет.1
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, кв. Бояна, ул. Прохлада № 42 А
Органи на управление Управител - Костадин Иванов Хайков 
Едноличен собственик на капитала  Костадин Иванов Хайков 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


DSTV DSTV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.06.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-005-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://dstv-bg.com/
Streaming  ONLINE