ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ай Ди Пи Медия ЕООД ЕИК 200895526
Държава България
Адрес на управление гр. София, ж.к.Люлин 6, бл. 667, ет.1
Адрес за кореспонденция гр. София 1407, кв. Бояна, ул. Прохлада № 42 А
Органи на управление Управител - Костадин Иванов Хайков 
Едноличен собственик на капитала  Костадин Иванов Хайков 
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


DSTV logo DSTV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.06.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-005-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://dstv-bg.com/
Streaming  ONLINE