ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вижън Лаб ЕООД ЕИК 200963607
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Възраждане, ул. Пиротска 5, ет. 1
Органи на управление Управител - Светослава Стаева
Едноличен собственик на капитала  Фондация ВМРО, ЕИК 112602581
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БЪЛГАРИЯ 24 logo БЪЛГАРИЯ 24
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.07.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-134-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт https://bulgaria24.org/