ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Романтика ЕООД ЕИК 175170899
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Средец, ул. Неофит Рилски № 46
Телефон 0886901494
е-mail [email protected]
Органи на управление Управител - Пламен Мирянов
Едноличен собственик на капитала  АРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД, ЕИК 202708434 (управител и едноличен собственик на капитала Пламен Мирянов)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ЗОРАНА logo РАДИО ЗОРАНА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-055-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://zorana.bg/
Streaming  ONLINE