ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ТЯНКОВ ГРУП ЕООД ЕИК 202820134
Държава България
Адрес на управление гр. Асеновград 4230, ул. Княгиня Евдокия № 18
Телефон 0888 14 67 10
е-mail [email protected]
Органи на управление Атанаска Димитрова Кръстева
Едноличен собственик на капитала  Атанаска Димитрова Кръстева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


TIANKOV FOLK logo TIANKOV FOLK
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален за фолклор
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.10.2014 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-136-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tiankov.com
Streaming  ONLINE
TIANKOV ORIENT FOLK logo TIANKOV ORIENT FOLK
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 08.01.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-136-02
Вид на доставчика Търговски
Решения