ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Меридиан 26 ООД ЕИК 119100019
Държава България
Адрес на управление гр. Нова Загора 8900, пл. Свобода № 1
Органи на управление Управител - Цанко Митев Цанев
Съдружници  Цанко Митев Цанев, Галина Митева Славова, Дарина Паскалева Паскалева-Динева, Денка Дешкова Енчева, Община Нова Загора, ЕИК 000590597.
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


НОВА-НОВА ЗАГОРА logo НОВА-НОВА ЗАГОРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Нова Загора , 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.10.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-073-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radionova-bg.net/
Streaming  ONLINE