ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вега Медия ЕООД ЕИК 101146201
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, пл. България No 2
Телефон 0746/ 28805
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. България No 2
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев 
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ВЕГА ПЛЮС logo РАДИО ВЕГА ПЛЮС
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат Hit Radio
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , честота 91.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-037-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovega.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВЕГА ПЛЮС logo РАДИО ВЕГА ПЛЮС
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , честота 95.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-037-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovega.bg/
Streaming  ONLINE