Вега Медия ЕООД ЕИК 101146201
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, пл. България No 2
Телефон 0746/ 28805
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. България No 2
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев 
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър


РАДИО ВЕГА ПЛЮС РАДИО ВЕГА ПЛЮС
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат Hit Radio
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич , честота 91.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-037-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovega.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ВЕГА ПЛЮС РАДИО ВЕГА ПЛЮС
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград , честота 95.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-037-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiovega.bg/
Streaming  ONLINE