ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Би Ейч Ти ООД ЕИК 203326900
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. Анка Александрова № 15, вх. А, ап. 7, ет. 3
Органи на управление Управител - Благовест Димитров Белев
Съдружници  Благовест Димитров Белев и Катя Михайлова Белева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв) logo БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ (БХТв)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.05.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-140-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.christiantv-bg.com/