ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

УКВ Практика ЕООД ЕИК 130036149
Държава България
Адрес на управление гр. София 1592, СО - район Искър, жк Дружба 1, бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 19
е-mail praktika@dir.bg
Уеб сайт www.ukvpraktika.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, СО - район Красно село, жк. Красно село, бл. 193, вх. Г, ет. 8, ап. 111
Органи на управление Управител - Петър Стойков Стойков
Едноличен собственик на капитала  Петър Стойков Стойков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО АНТОЛА  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Попово , 89.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 21.04.2015 г.
Лицензия ЛРР-01-1-074-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения