ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Инвестор ТВ ЕООД ЕИК 201523151
Държава България
Адрес на управление гр. София,СО - район Слатина, бул. Брюксел №1
Телефон 028129812
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. София,СО - район Слатина, бул. Брюксел №1
Органи на управление Управители - Георги Аспарухов Бисерински и Николина Иванова Димитрова
Едноличен собственик на капитала  Инвестор.БГ АД, ЕИК 130277328
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България) logo Bloomberg TV Bulgaria (Блумбърг ТВ България)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 09.09.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-144-01
Вид на доставчика Търговски
Решения