ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Контент Филм Интернешънъл ЕООД ЕИК 203628756
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Красно село, бул. България № 88, вх. 1, ет. 1
Органи на управление Управител - Даниела Иванова Ценова 
Едноличен собственик на капитала  Ейч Ди Медия ЕООД, ЕИК 200439586, едноличен собственик на капитала Медона ЛТД
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


THE WORLD logo THE WORLD
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, документален
Времетраене 18:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.10.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-145-01
Вид на доставчика Търговски
Решения