Ефишънси Фърст Медия ООД ЕИК 203055573
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО- район Средец, ул. Аксаков № 11А, ет.4, офис 2 ап.13
Органи на управление Управител - Иван Тодоров Тодоров  
Съдружници  Иван Тодоров Тодоров
ВТ Инвестмънс ЕООД, ЕИК 203906287
Малекс Мениджмънт ЕООД, ЕИК 203636856
Лийд-ин Интернешънъл ЕООД, ЕИК 204432034

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Soul&Pepper TV Soul&Pepper TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, кулинарен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.06.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-146-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
WNESS TV WNESS TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за лайфстайл и здравословен начин на живот
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 27.10.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-146-01
Вид на доставчика Търговски
Решения