ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Ефишънси Фърст Медия ООД ЕИК 203055573
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Оборище, бул. "Княз Дондуков" № 19, ет. 4
Органи на управление Управители - Иван Тодоров Тодоров и Веска Георгиева Василева (заедно и поотделно)
Съдружници  Модерн Медия Мениджмънт ЕАД, ЕИК 206524556
Иван Тодоров Тодоров
Дир.Бг АД, ЕИК 130243596

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


WNESS TV logo WNESS TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, за лайфстайл и здравословен начин на живот
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 27.10.2015 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-146-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Soul&Pepper TV logo Soul&Pepper TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, кулинарен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 02.06.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-146-02
Вид на доставчика Търговски
Решения