СОК Камчия ЕАД ЕИК 102850750
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Индустриална № 3, ет. 10
Телефон 02 8581928
е-mail sokkamchia-sofia@einet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, ул. Тунджа № 53
Органи на управление Изпълнителен директор - Николай Георгиев Недялков
Съвет на директорите - Мария Юриевна Егиян, Андрей Николаевич Табелский, Василий Владимирович Овчинников, Олег Владимирович Кудрявцев, Юрий Владимирович Мурлик, Сергей Алексеевич Ладочкин, Николай Георгиев Недялков

Едноличен собственик на капитала  град Москва чрез Правителството на Москва, действащо чрез своя орган Департамент по имуществото на град Москва; Руска Федерация;
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ТВ Камчия ТВ Камчия
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
06.00 - 24.00

Вид обхват Местен
за територията на курортен комплек Камчия

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.04.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-149-01
Вид на доставчика Търговски
Решения