ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ПИК БРОУДКАСТИНГ АД ЕИК 203784328
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Средец, бул. Мария Луиза № 92, ет. 3
Органи на управление Изпълнителен директор - Недялко Недялков Йорданов
Съвет на директорите - Недялко Недялков Йорданов, Милена Петрова Трандева, Тамара Недялкова Йорданова

Акционери  Пик Нюз ЕООД, ЕИК 202235999 (управител и едноличен собственик на капитала Недялко Недялков Йорданов) и Ивайло Иванов Крачунов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


PIK TV logo PIK TV
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 04.04.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-150-01
Вид на доставчика Търговски
Решения