Розенфелд и Ко АД ЕИК 202869206
Държава България
Адрес на управление гр. Стара Загора 6000, ул. Цар Калоян № 36, вх. А, ап. 22
е-mail office.rosenfeld.co@gmail.com
Органи на управление Изпълнителен директор - Георги Николаев Пашов
Съвет на директорите - Георги Николаев Пашов, Моника Цанкова Вачева, Явор Любомиров Веселинов

Акционери  Явор Любомиров Веселинов, Моника Цанкова Вачева, Георги Николаев Пашов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


action+ action+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-03
Вид на доставчика Търговски
Решения
cinema+ cinema+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-04
Вид на доставчика Търговски
Решения
comedy+ comedy+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 07.06.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
ЕФ + ЕФ +
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 14.09.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-05
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvplus.bg/
спорт+ спорт+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 31.03.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
ТВ+ ТВ+
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-06
Вид на доставчика Търговски
Решения