CHO Media SL. Държава Испания
Адрес на управление Kingdom of Spain, Calle Provenca; Piso 1˚, puerta 2˚, provincia de Barselona 08025, Spain
Органи на управление Glib Antonov, Representative


Новьıй Мир  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 01.11.2016 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения