Нико Нет Ком ЕООД ЕИК 160097528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, ул.Ком № 2
Телефон 032/ 629410
е-mail ikoniko@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4003, ул. 'Ком' №2
Органи на управление Управители - Стефан Колев Маринов и Никола Танев Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Никола Танев Георгиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ННЕТ КОМ”/ “NNET Com ННЕТ  КОМ”/ “NNET Com
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 8:00

Вид обхват Местен
град Чирпан и с. Зетьово, обл. Стара Загора

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 08.11.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-065-01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://nnetcom.net/