ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

МК СТУДИО ЕООД ЕИК 202844498
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур, бл. 153, вх. 2, ет. 1
Органи на управление Управител - Георги Стоянов
Едноличен собственик на капитала   Георги Стоянов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна , честота 96.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Шумен , честота 99.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас , 103.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE