ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Европейска народна академия ООД ЕИК 040647344
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново, ул. Хан Крум № 10
Телефон 062/621541
е-mail [email protected]
Органи на управление Управител - Калоян Илиянов Николов
Съдружници  Калоян Илиянов Николов, Делян Илиянов Николов, Илиян Илиянов Николов,
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


Eurofolk TV logo Eurofolk TV
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.08.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-167-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Услуги по заявка Видео по поръчка
Информация EuroFolk TV
Параметри EuroFolk TV e услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения включени в каталог и предварително определени от Европейска народна академия ООД. В рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност, предварително определени от Европейска народна академия ООД.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.12.2017 г.