Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


ЕС ТВ ЕООД ЕИК 204764104
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - район Красно село, ул. Костенец 12, ет. 1
Адрес за кореспонденция гр. София, СО - район Сердика, ул. Клокотница № 29
Органи на управление Управител - Розалия Василева Николова
Едноличен собственик на капитала  Розалия Василева Николова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър


S TV S TV
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2019 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4–156–01
Вид на доставчика Търговски
Решения